Jaká záruka se na sušák rukou Dyson Airblade™ poskytuje?

5 Jahre

Záruka je 5 let nebo 350.000 cyklů vysoušení na všechny díly a jeden rok na pracovní výkon na místě.

Testování je zdlouhavý, neustále se opakující proces. Výsledkem je však neustálé zlepšování výrobků. Každý jednotlivý komponent sušáku rukou Dyson Airblade™ se řádně testuje. Proto poskytujeme záruku 5 let nebo 350.000 cyklů vysoušení na všechny díly a jeden rok na pracovní výkon.

Co je touto zárukou garantováno?

Při chybách materiálu nebo špatné instalaci příp. funkci se zaručuje oprava nebo výměna Vašeho sušáku rukou Dyson Airblade™ v rámci záruky. Upozorňujeme na to, že výměna příp. oprava se provádí pouze po posouzení společností Dyson.

V případě že by jedna ze součástek již neměla být  dostupná nebo se již nevyráběla, poskytne Dyson funkční náhradní díl.

Co touto zárukou garantováno není?

Dyson nezaručuje opravu nebo výměnu výrobku v následujících případech:

  • Normální opotřebení.
  • Násilné zničení, vady způsobené nedbalým zacházením nebo špatnou péčí, chybným používáním, vandalismem, nedbalostí nebo špatným zacházením, které neodpovídá doporučením v návodu k obsluze.
  • Užití dílů, které nebyly instalovány nebo montovány v souladu s návodem k použití od společnosti Dyson.
  • Používání dílů nebo příslušenství, které není originálním dílem od společnosti Dyson.
  • Chybná instalace (vyjma instalace společností Dyson).
  • Opravy nebo změny třetí osobou, která není ani pracovníkem společnosti Dyson, ani nebyla společností Dyson pověřena.

Všeobecná ustanovení k záruce Dyson

V případě dotazů k záruce volejte bezplatně CLEANTEC Helpline  00800 777 55 777.

Záruka platí od data koupě (nebo od data dodání, pakliže by toto mělo proběhnout později). Před použitím přístroje je nutno zkontrolovat úplnost dodaného zboží. Bez platného dokladu o kontrole mohou být případná vylepšení provedena pouze po přepočtu. Prosím uschovejte doklad o koupi příp. účtenku. Vzniklou práci přebírá Dyson. Všechny díly mající být vyměněny musí být nahrazeny originálními díly Dyson. Oprava příp. výměna přístroje nevede k prodloužení záruční doby.

Záruka představuje službu navíc a neomezuje zákonná práva kupce.

Kontakt

00800 777 55 777

(Kostenlos aus ganz Europa)

Sie erreichen uns
Montag bis Sonntag 8.00 - 18.00 Uhr.